Vào tháng 10 năm 1893, chàng thanh niên 21 tuổi Nicolas Schmidt đã lập ra một xưởng đồng hồ nhỏ của riêng mình ở Saint – Imier, đồng thời cũng bắt đầu chế tạo đồng hồ theo cách thức gia tộc.
Vào năm 1898, Nicolas kết hôn cùng một cô gái người Đức, là Maritta von Schiller. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng vẫn cùng nhau tiếp tục kinh doanh xưởng đồng hồ nhỏ của họ.
Mãi đến thập niên 90 của thế kỉ 20, trong một lần ngẫu nhiên gặp được Marco, người sáng lập ra công ty CARIDAR WATCHES (HK) CO., LTD, Marco sau khi hiểu ra được gia cảnh của gia tộc Schmidt, cũng đã hạ quyết tâm giúp Thomas cùng hoàn thành tâm nguyện của gia tộc này.
Năm 2001, Thomas và Marco đã đăng kí một nhãn hiệu đồng hồ ở Thụy Sĩ, lấy tên là SUNRISE
Qua hơn 10 năm phát triển, thương hiệu SUNRISE đã có mặt ở hầu hết các quốc gia, từ Đông Nam Á, đến Trung Đông và Âu Mĩ.
Tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu thị hiếu đa dạng, Sunrise mang đến các mẫu đồng hồ từ cổ điển tới các mẫu ứng dụng máy đa phức hợp, dành cho cả nam và nữ với giá cả phù hợp.

-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1402te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1402te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1402te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1079.1402TE Timepiece chính hãng

3.150.000đ 3.500.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1202te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1202te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1202te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1079.1202TE Timepiece chính hãng

2.790.000đ 3.100.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1102te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1102te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1102te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1079.1102TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1101te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1101te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1079-1101te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1079.1101TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1402te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1402te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1402te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1076.1402TE Timepiece chính hãng

2.790.000đ 3.100.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1202te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1202te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1202te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1076.1202TE Timepiece chính hãng

2.790.000đ 3.100.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1201te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1201te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1201te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1076.1201TE Timepiece chính hãng

2.790.000đ 3.100.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1102te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1102te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1102te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1076.1102TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1402te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1402te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1402te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1075.1402TE Timepiece chính hãng

3.150.000đ 3.500.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1101te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1101te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1076-1101te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1076.1101TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1401te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1401te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1401te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1075.1401TE Timepiece chính hãng

3.150.000đ 3.500.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1102te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1102te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1102te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1075.1102TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1101te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1101te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1075-1101te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1075.1101TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1402te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1402te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1402te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1072.1402TE Timepiece chính hãng

3.150.000đ 3.500.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1202te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1202te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1202te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1072.1202TE Timepiece chính hãng

2.790.000đ 3.100.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1201te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1201te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1201te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1072.1201TE Timepiece chính hãng

2.790.000đ 3.100.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1102te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1102te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1102te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1072.1102TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1101te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1101te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1072-1101te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1072.1101TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4602te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4602te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4602te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1056.4602TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4601te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4601te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4601te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1056.4601TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4102te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4102te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4102te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1056.4102TE Timepiece chính hãng

2.250.000đ 2.500.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4101te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4101te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1056-4101te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1056.4101TE Timepiece chính hãng

2.250.000đ 2.500.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1055-4602te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1055-4602te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1055-4602te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1055.4602TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1055-4601te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1055-4601te-timepiece-chinh-hang dong-ho-cap-sunrise-sg-sl1055-4601te-timepiece-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Sunrise SG+SL1055.4601TE Timepiece chính hãng

2.610.000đ 2.900.000đ