Đồng hồ G-Shock & Baby-G  là sự kết hợp những công nghệ mới về sự vững chắc, kiểu dáng và phong cách. Đồng hồ G-Shock & Baby-G mang đến cho bạn khung giờ chính xác tuyệt đối với hệ thống tín hiệu lan truyền qua những tần sóng. Những tính năng nổi bật của một chiếc đồng hồ G-Shock & Baby-G có thể nói đến đó là khả năng kháng nước, chống sốc, giờ quốc tế, đo độ cao,  đo số vòng chạy, ..Tại Việt Nam, đồng hồ G-Shock Baby-G được yêu thích rất nhiều bởi giới trẻ ở độ tuổi từ 16-24, những bạn trẻ muốn thể hiện sự năng động và cá tính của riêng mình.

newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-835e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-835e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-835e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-835e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-835e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-835e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-835e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-835e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-835e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su

Casio G-Shock 35th Anniversary Glacier Gold GA-835E-7ADR - Nam - Quartz (Pin) Dây Cao Su

5.090.100đ 5.358.000đ
newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-735e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-735e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-735e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-735e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-735e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-735e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-735e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-735e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-ga-735e-7adr-nam-quartz-pin-day-cao-su

Casio G-Shock 35th Anniversary Glacier Gold GA-735E-7ADR - Nam - Quartz (Pin) Dây Cao Su

4.688.250đ 4.935.000đ
newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5735e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5735e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5735e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5735e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5735e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5735e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5735e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5735e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5735e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su

Casio G-Shock 35th Anniversary Glacier Gold DW-5735E-7DR - Nam - Quartz (Pin) Dây Cao Su

6.251.000đ 6.580.000đ
newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5035e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5035e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5035e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5035e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5035e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5035e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5035e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5035e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su newcasio-g-shock-35th-anniversary-glacier-gold-dw-5035e-7dr-nam-quartz-pin-day-cao-su

Casio G-Shock 35th Anniversary Glacier Gold DW-5035E-7DR - Nam - Quartz (Pin) Dây Cao Su

6.251.000đ 6.580.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-special-color-dw-6900bbn-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-dw-6900bbn-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-dw-6900bbn-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-dw-6900bbn-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-dw-6900bbn-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-dw-6900bbn-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-dw-6900bbn-1dr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock Special Color DW-6900BBN-1DR chính hãng

2.728.800đ 3.032.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-special-color-ga-100gcg-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-ga-100gcg-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-ga-100gcg-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-ga-100gcg-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-ga-100gcg-1adr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock Special Color GA-100GCG-1ADR chính hãng

3.663.900đ 4.071.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-special-color-ga-100gbx-1a9dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-ga-100gbx-1a9dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-ga-100gbx-1a9dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-ga-100gbx-1a9dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-special-color-ga-100gbx-1a9dr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock Special Color GA-100GBX-1A9DR chính hãng

3.214.800đ 3.572.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-g-8900a-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-g-8900a-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-g-8900a-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-g-8900a-1adr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock G-8900A-1ADR chính hãng

2.898.000đ 3.220.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-rangeman-tough-solar-gps-gpr-b1000-1dr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock Rangeman Tough Solar GPS GPR-B1000-1DR chính hãng

24.428.700đ 27.143.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-g-8900-4dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-g-8900-4dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-g-8900-4dr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock G-8900-4DR chính hãng

2.877.300đ 3.197.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-g-8900sh-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-g-8900sh-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-g-8900sh-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-g-8900sh-1dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-g-8900sh-1dr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock G-8900SH-1DR chính hãng

3.003.300đ 3.337.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-dw-6900nb-4hdr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock DW-6900NB-4HDR chính hãng

2.115.000đ 2.350.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-dw-6900pl-7dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-dw-6900pl-7dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-dw-6900pl-7dr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock DW-6900PL-7DR chính hãng

2.115.000đ 2.350.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-g-8900sc-1bdr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-g-8900sc-1bdr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock G-8900SC-1BDR chính hãng

2.940.300đ 3.267.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-dw-5600eg-9vq-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock DW-5600EG-9VQ chính hãng

1.332.900đ 1.481.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-ga-120-1adr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock GA-120-1ADR chính hãng

3.194.100đ 3.549.000đ
-10%
dong-ho-casio-baby-g-bga-210-7adr-chinh-hang dong-ho-casio-baby-g-bga-210-7adr-chinh-hang dong-ho-casio-baby-g-bga-210-7adr-chinh-hang dong-ho-casio-baby-g-bga-210-7adr-chinh-hang dong-ho-casio-baby-g-bga-210-7adr-chinh-hang

Đồng hồ Casio Baby-G BGA-210-7ADR chính hãng

3.726.000đ 4.140.000đ
-10%
dong-ho-casio-baby-g-bga-180-4b3dr-chinh-hang dong-ho-casio-baby-g-bga-180-4b3dr-chinh-hang dong-ho-casio-baby-g-bga-180-4b3dr-chinh-hang dong-ho-casio-baby-g-bga-180-4b3dr-chinh-hang

Đồng hồ Casio Baby-G BGA-180-4B3DR chính hãng

3.701.700đ 4.113.000đ
-10%
dong-ho-casio-baby-g-ba-110be-7adr-chinh-hang dong-ho-casio-baby-g-ba-110be-7adr-chinh-hang dong-ho-casio-baby-g-ba-110be-7adr-chinh-hang

Đồng hồ Casio Baby-G BA-110BE-7ADR chính hãng

3.722.400đ 4.136.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-touch-solar-gts-s110-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-touch-solar-gts-s110-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-touch-solar-gts-s110-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-touch-solar-gts-s110-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-touch-solar-gts-s110-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-touch-solar-gts-s110-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-touch-solar-gts-s110-1adr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock Touch Solar GTS-S110-1ADR chính hãng

7.224.300đ 8.027.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-ga-110mr-4adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-ga-110mr-4adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-ga-110mr-4adr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock GA-110MR-4ADR chính hãng

3.807.000đ 4.230.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-ga-110b-1a3dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-ga-110b-1a3dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-ga-110b-1a3dr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock GA-110B-1A3DR chính hãng

3.045.600đ 3.384.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-ga-110b-1a2dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-ga-110b-1a2dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-ga-110b-1a2dr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-ga-110b-1a2dr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock GA-110B-1A2DR chính hãng

2.898.000đ 3.220.000đ
-10%
dong-ho-casio-g-shock-ga-400hr-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-ga-400hr-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-ga-400hr-1adr-chinh-hang dong-ho-casio-g-shock-ga-400hr-1adr-chinh-hang

Đồng hồ Casio G-Shock GA-400HR-1ADR chính hãng

3.807.000đ 4.230.000đ