Công ty đồng hồ Citizen được thành lập năm 1924. Từ năm 1986, Citizen đã giữ vị trí là một trong những nhà sản xuất đồng hồ nổi tiếng và lớn nhất thế giới. Đi đầu với công nghệ dùng năng lượng ánh sang để thay thế cho các loại năng lượng khác góp phần vì mục đích bảo vệ môi trường. Đồng hồ Citizen Eco-Drive đã và đang tạo nên trào lưu mới trong ngành đồng hồ thế giới. Citizen tự hào là nhà tài trợ cho các sự kiện hàng đầu của thế giới như giải quần vợt US Open và giải trượt băng nghệ thuật World Figure Skating. Một ít về dòng đồng hồ Citizen Eco-Drive: Đây là dòng đồng hồ không sử dụng pin mà sử dụng năng lượng ánh sáng, mặt trời để hoạt động. Năng lượng sẽ được tích trữ vì vậy chỉ cần để đồng hồ dưới ánh sáng mặt trời và ánh sáng đèn khoảng 8 tiếng trở lên là đồng hồ có thể hoạt động được đến 6 tháng mà không cần sạc thêm.

-10%
citizen-be9173-07x-nam-quartz-pin-day-da-chinh-hang citizen-be9173-07x-nam-quartz-pin-day-da-chinh-hang citizen-be9173-07x-nam-quartz-pin-day-da-chinh-hang citizen-be9173-07x-nam-quartz-pin-day-da-chinh-hang citizen-be9173-07x-nam-quartz-pin-day-da-chinh-hang

Citizen BE9173-07X - Nam - Quartz (Pin) Dây Da - Chính Hãng

4.455.000đ 4.950.000đ
-10%
citizen-ex1480-15d-nu-kinh-sapphire-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-ex1480-15d-nu-kinh-sapphire-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-ex1480-15d-nu-kinh-sapphire-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-ex1480-15d-nu-kinh-sapphire-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-ex1480-15d-nu-kinh-sapphire-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-ex1480-15d-nu-kinh-sapphire-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-ex1480-15d-nu-kinh-sapphire-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang

Citizen EX1480-15D - Nữ - Kính Sapphire - Eco-Drive (Năng Lượng Ánh Sáng) Dây Da - Chính Hãng

5.220.000đ 5.800.000đ
-10%
citizen-cap-bi5000-52e-eu6000-57e-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen Cặp (BI5000-52E - EU6000-57E) Quartz (Pin) - Dây Kim Loại - Chính Hãng

5.130.000đ 5.700.000đ
-10%
citizen-np4040-54e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-np4040-54e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-np4040-54e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-np4040-54e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-np4040-54e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-np4040-54e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen NP4040-54E - Nam - Kính Sapphire - Automatic (Tự Động) Dây Kim Loại - Chính Hãng

10.440.000đ 11.600.000đ
-10%
citizen-nj0084-59a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0084-59a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0084-59a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0084-59a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0084-59a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0084-59a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen NJ0084-59A - Nam - Kính Sapphire - Automatic (Tự Động) Dây Kim Loại - Chính Hãng

9.360.000đ 10.400.000đ
-10%
citizen-nj0080-50e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0080-50e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0080-50e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0080-50e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0080-50e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0080-50e-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen NJ0080-50E - Nam - Kính Sapphire - Automatic (Tự Động) Dây Kim Loại - Chính Hãng

8.775.000đ 9.750.000đ
-10%
citizen-nj0080-50a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0080-50a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0080-50a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0080-50a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0080-50a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nj0080-50a-nam-kinh-sapphire-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen NJ0080-50A - Nam - Kính Sapphire - Automatic (Tự Động) Dây Kim Loại - Chính Hãng

8.775.000đ 9.750.000đ
-10%
citizen-nh8365-19f-nam-automatic-tu-dong-day-da-chinh-hang citizen-nh8365-19f-nam-automatic-tu-dong-day-da-chinh-hang citizen-nh8365-19f-nam-automatic-tu-dong-day-da-chinh-hang citizen-nh8365-19f-nam-automatic-tu-dong-day-da-chinh-hang

Citizen NH8365-19F - Nam - Automatic (Tự Động) Dây Da- Chính Hãng

5.400.000đ 6.000.000đ
-10%
citizen-nh8360-80e-nam-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nh8360-80e-nam-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang citizen-nh8360-80e-nam-automatic-tu-dong-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen NH8360-80E - Nam - Automatic (Tự Động) Dây Kim Loại - Chính Hãng

4.725.000đ 5.250.000đ
-10%
citizen-el3044-89d-nu-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen EL3044-89D - Nữ - Quartz (Pin) - Dây Kim Loại- Chính Hãng

2.898.000đ 3.220.000đ
-10%
citizen-el3042-84a-nu-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen EL3042-84A - Nữ - Quartz (Pin) - Dây Kim Loại- Chính Hãng

2.898.000đ 3.220.000đ
-10%
citizen-bm7411-83h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-bm7411-83h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-bm7411-83h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-bm7411-83h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen BM7411-83H - Nam - Eco-Drive (Năng Lượng Ánh Sáng) Dây Kim Loại - Chính Hãng

5.445.000đ 6.050.000đ
-10%
citizen-bm7407-81h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-bm7407-81h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-bm7407-81h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-bm7407-81h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-bm7407-81h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-bm7407-81h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen BM7407-81H - Nam - Eco-Drive (Năng Lượng Ánh Sáng) - Dây Kim Loại - Chính Hãng

5.760.000đ 6.400.000đ
-10%
citizen-bm7400-80l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-bm7400-80l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen BM7400-80L - Nam - Eco-Drive (Năng Lượng Ánh Sáng) - Dây Kim Loại - Chính Hãng

4.932.000đ 5.480.000đ
-10%
citizen-bm7400-12l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-bm7400-12l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-bm7400-12l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-bm7400-12l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-bm7400-12l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-bm7400-12l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang

Citizen BM7400-12L - Nam - Eco-Drive (Năng Lượng Ánh Sáng) - Dây Da - Chính Hãng

4.752.000đ 5.280.000đ
-10%
citizen-aw1570-87l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-aw1570-87l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-aw1570-87l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-aw1570-87l-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen AW1570-87L - Nam - Eco-Drive (Năng Lượng Ánh Sáng) Dây Kim Loại - Chính Hãng

5.085.000đ 5.650.000đ
-10%
citizen-aw1570-87h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-aw1570-87h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-aw1570-87h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang citizen-aw1570-87h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen AW1570-87H - Nam - Eco-Drive (Năng Lượng Ánh Sáng) Dây Kim Loại - Chính Hãng

5.085.000đ 5.650.000đ
-10%
citizen-aw1570-87a-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-aw1570-87a-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-aw1570-87a-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-aw1570-87a-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang

Citizen AW1570-87A - Nam - Eco-Drive (Năng Lượng Ánh Sáng) Dây Kim Loại - Chính Hãng

5.085.000đ 5.650.000đ
-10%
citizen-at2393-17h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-at2393-17h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-at2393-17h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-at2393-17h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang citizen-at2393-17h-nam-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang

Citizen AT2393-17H - Nam - Eco-Drive (Năng Lượng Ánh Sáng) - Dây Da - Chính Hãng

7.245.000đ 8.050.000đ
-10%
citizen-ar3074-03a-nam-kinh-sapphire-eco-drive-nang-luong-anh-sang-day-da-chinh-hang

Citizen AR3074-03A - Nam - Kính Sapphire - Eco-Drive (Năng Lượng Ánh Sáng) Dây Da - Chính Hãng

8.460.000đ 9.400.000đ
-10%
citizen-cap-bd0043-83p-er0203-85p-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang citizen-cap-bd0043-83p-er0203-85p-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang citizen-cap-bd0043-83p-er0203-85p-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen Cặp (BD0043-83P - ER0203-85P) Quartz (Pin) - Dây Kim Loại - Chính Hãng

6.336.000đ 7.040.000đ
-10%
citizen-er0203-85p-nu-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen ER0203-85P - Nữ - Quartz (Pin) Dây Kim Loại - Chính Hãng

3.168.000đ 3.520.000đ
-10%
citizen-bd0043-83p-nam-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen BD0043-83P - Nam - Quartz (Pin) Dây Kim Loại - Chính Hãng

3.168.000đ 3.520.000đ
-10%
dong-ho-citizen-el3041-87x-chinh-hang

Đồng hồ Citizen EL3041-87X chính hãng

2.385.000đ 2.650.000đ