Hotline:0902.80.80.20 - 0908.70.0809

Open: Q11: 09:00AM - 22:00PM (Thứ 2 - CN)

Cam kết chính hãng 100%

chế độ bảo hành lên đến 6 năm

thay phin miễn phí vĩnh viễn

phát hiện giả, fake đền gấp 10 lần

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ BABY-G [BGS-100]

1  bình luận
Đồng hồ Casio Baby-G hiện rất phổ biến nhưng không phải ai cũng biết được cách sử dụng hết khả năng của chiếc đồng hồ này. Bài viết dưới này của Đồng Hồ 24H sẽ hướng dẫn cho bạn cách chỉnh giờ, cách chỉnh ngày, cách chỉnh phút cũng như những cách chỉnh kim cho đồng hồ tốt nhất, chính xác và không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.

Các chế độ đồng hồ [BGS-100-SERIES
Cách sử dụng đồng hồ Casio Baby-G cũng rất lắm điều phải tiềm hiểu không thua gì những chiếc đồng hồ G-Shock. Vậy nên  bạn hãy đọc kỹ bài viết này để đảm bảo tuổi thọ đồng hồ nhé.

- Nhấn nút C để chuyển giữa các chế độ
- Đè nút C trong 2 giây để trở về chế độ giờ hiện hành từ các chế độ khác
- Nhấn nút B để bật đèn đồng hồ


Dời kim
B1: Trong lúc đè nút B thì nhấn nút C
* Đồng hồ phát ra 2 tiếng bíp, sau đó kim giờ và kim phút tự động dời đến vị trí không che khuất màn hình điện tử
Ví dụ: DỜi kim khi thời gian hiện tại là 8:25

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B2: Thực hiện lại thao tác trên để trả kim về vị trí bình thường
Chế độ giờ hiện hành
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
- Nhấn nút A để hiển thị thông số cần xem như hình sau:
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút

Cài đặt thời gian và cách chỉnh ngày tháng

B1: Vào chế độ giờ hiện hành đè nút A khoảng 2 giây đến khi số chỉ giây nhấp nháy
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B2: Nhấn nút C để chọn thông số cần cài đặt
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B3: Khi thông số cần cài đặt đang nhấp nháy thì thực hiện như sau để chỉnh
Màn hình hiển thị Để chỉnh Cách chỉnh
36 Reset giây về 00 Nhấn nút D
12H hoặc 24H Chọn định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ Nhấn nút D
  Cài đặt giờ và phút Nhấn nút D(+) hoặc B(-)
2018 Chỉnh năm Nhấn nút D(+) hoặc B(-)
6-30 Cài đặt ngày tháng Nhấn nút D(+) hoặc B(-)
B4: Nhấn nút A để thoát cài đặt
Cách chỉnh giờ mùa hè
B1: Vào chế độ giờ hiện hànhà đè nút A trong 2 giây đến khi số chỉ giây nhấp nháy
B2: Nhấn nút C để hiển thị màn hình cài đặt giờ mùa hè
B3: Nhấn nút D để chọn giờ mùa hè (ON) hoặc giờ tiêu chuẩn (OFF)
B4: Sau khi cài đặt xong, nhấn nút A để thoát cài đặt và hoàn thành cách chỉnh giờ đồng hồ
* Chữ DST hiển thị khi bật giờ mùa hè
Đếm bước chân
B1: Vào chế độ giờ hiện hành, nhấn nút A để chọn màn hình thông tin cần xem
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Đồ thị bước chân
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
T1: Giờ gần nhất
T2: 1 giờ trước T1
T3: 1 giờ trước T2
T4: 1 giờ trước T3
T5: 1 giờ trước T4

- Đồ thị bước chân thể hiện số bước chân bạn thực hiện mỗi giờ
Để reset số bước chân đã thực hiện trong ngày
B1: Vào chế độ giờ hiện hành, nhấn nút A để hiển thị số bước chân đã thực hiện trong ngày
B2: Đè nút D trong 2 giây đến khi số 0 bắt đầu nhấp nháy rồi ngừng hẳn trên màn hình
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
* Thao tác này chỉ xóa số bước chân đang hiển thị trên màn hình, chứ không ảnh hưởng đến dữ liệu đã lưu trước đó.
Cài đặt số bước chân mục tiêu cần thực hiện hàng ngày
- Bạn có thể cài đặt số bước chân mục tiêu hàng ngày từ 1000 đến 50000 (theo đơn vị 1000 bước).
- Giá trị cài đặt sẵn của nhà sản xuất là 10000 bước
B1: Vào chế độ giờ hiện hành, nhấn nút D
* Chữ DATA đã hiển thị, sau đó màn hình dữ liệu bước chân hàng ngày
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B2: Đè nút A trong 2 giây đến khi cài đặt số bước chân mục tiêu hàng ngày nhấp nháy như hình sau:
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B3: Nhấn nút D (+) hoặc B (-) để chỉnh số bước chân mục tiêu hàng ngày như mong muốn
B4: Nhấn nút A để thoát cài đặt
* Khi bạn hoàn thành số bước chân mục tiêu trong ngày thì chữ GOAL sẽ hiển thị trên đồng hồ
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Kiểm tra lịch sử thực hiện việc đi bộ (số bước chân) hàng ngày và cách sử dụng
B1: Vào chế độ giờ hiện hành nhấn nút D
* Chữ DATA hiển thị, sau đó màn hình lịch sử đếm bước chân sẽ hiển thị
B2: Nhấn nút A để chọn dữ liệu cần xem theo thứ tự sau:
Dữ liệu hàng ngày (DAY)à Dữ liệu tuần (WK)à Những ngày hoàn thành số bước chân mục tiêuà trở lại mục dữ liệu hàng ngày (DAY) …
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút

B3: Nhấn nút D để xem dữ liệu trước đây (ngày hôm qua hoặc tuần trước)
> Dữ liệu ngày
Ví dụ: Dữ liệu hôm nay: số bước chân đã thực hiện: 7235; số bước chân mục tiêu hàng ngày: 8000; mức độ hoàn thành 90%
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
* Sau khi bạn cài đặt số bước chân mục tiêu, kim giây và màn hình sẽ hiển thị mức độ hoàn thành mục tiêu ngày và mục tiêu tuần.
* Mức độ hoàn thành tối đa có thể hiển thị là 999%. Khi vượt quá, thì đồng hồ sẽ hiển thị nguyên giá trí 999%
* Kim giây sẽ thể hiện mức độ hoàn thành theo đơn vị 2% và sẽ chỉ vào chữ GOAL khi mục tiêu hoàn thành hoặc vượt quá. Ngoài ra, chữ GOAL cũng sẽ hiển thị trên màn hình khi bạn hoàn thành mục tiêu ngày.
* Thông thường bạn cần nhấn nút C để trở về chế độ giờ hiện hành. Tuy nhiên khi đồng hồ đang hiển thị dữ liệu bước chân của 7 ngày trước thì cần nhấn nút D để trở về chế độ giờ hiện hành

 > Dữ liệu tuần
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
* Dữ liệu tuần thể hiện tổng số bước chân từ thứ Hai đến Chủ Nhật
* Mức độ hoàn thành tối đa có thể hiển thị là 999%. Khi vượt quá, thì đồng hồ sẽ hiển thị nguyên giá trí 999%
* Kim giây sẽ thể hiện mức độ hoàn thành theo đơn vị 2% và sẽ chỉ vào chữ GOAL khi mục tiêu hoàn thành hoặc vượt quá.
- Chữ GOAL cũng sẽ hiển thị trên màn hình khi bạn hoàn thành mục tiêu ngày.
* Thông thường bạn cần nhấn nút C để trở về chế độ giờ hiện hành. Tuy nhiên khi đồng hồ đang hiển thị dữ liệu bước chân của 3 tuần trước thì cần nhấn nút D để trở về chế độ giờ hiện hành
* Bạn nên hiểu được và biết cách chỉnh ngày để thực hiện việc này tốt hơn.

Đếm số ngày hoàn thành mục tiêu
- Đồng hồ sẽ ghi nhận và đếm số ngày bạn hoàn thành mục tiêu
- Bạn có thể reset số ngày hoàn thành mục tiêu như sau:
B1: Khi số ngày hoàn thành mục tiêu hiển thị trên màn hình, đè nút D trong 3 giây đến khi thấy số 0 nhấp nháy rồi sau đó ngừng hẳn thì thả nút ra
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Nhắc nhở đi bộ
- Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc ngồi 1 chỗ quá lâu sẽ gây ra tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Chức năng nhắc nhở đi bộ này sẽ báo hiệu trên màn hình và tạo ra âm thanh khi nhận thấy bạn không di chuyển trong 1 khoảng thời gian nhất định.
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
- Để tốt cho sức khỏe, hãy đi bộ trong ít nhất 5 phút mỗi khi chức năng này được kích hoạt
- Theo cài đặt từ nhà sản xuất, chức năng này sẽ bị tắt. Để bật chức năng bạn cần thực hiện như sau:
B1: Vào chế độ giờ hiện hànhà nhấn nút D
B2: Đè nút A trong 2 giây đến khi số bước chân mục tiêu hàng ngày nhấp nháy
B3: Nhấn nút C để khi màn hình cài đặt nhắc nhở đi bộ xuất hiện
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B4: Nhấn nút D để bật hoặc tắt chức năng này
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B5: Nhấn nút A để thoát cài đặt
* Khi đồng hồ nhắc nhở đi bộ, để tắt nhắc nhở này bạn có thể nhấn 1 trong các nút A hoặc C hoặc D.
Đồng hồ bấm giờ
- Đồng hồ có khả năng đo thời gian trôi qua, bấm giờ vòng và xem lại chi tiết bấm giờ vòng của đồng hồ Baby G của Casio
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Giải thích bấm giờ vòng
- Bấm giờ vòng là thời gian đo được theo từng vòng đua (hoặc 1 quãng đường)
Ví dụ: Đua xe trên đường đua tròn thì mỗi vòng đua ứng với 1 lap
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
 - Cách bấm giờ cụ thể
B1: Vào chế độ bấm giờ
B2: Thực hiện bấm giờ như sau:
> Đo thời gian trôi qua
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
> Bấm giờ vòng
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút

* Sau khi nhấn nút A để hiển thị thời gian vòng đua, thời gian này sẽ thể hiện trong 8 giây, sau đó mới trở lại hiển thị thời gian trôi qua.
* Bạn có thể nhấn nút A để ghi thời gian vòng đua đến tối đa 30 lần. Khi vượt quá 30 lần đồng hồ sẽ tự động xóa thông tin vòng đua cũ nhất để lưu thông tin vòng mới

Xem dữ liệu bấm giờ vòng
B1: Khi đồng hồ bấm giờ đã được reset về 0à nhấn nút A
B2: Nhấn nút A để chọn dữ liệu vòng cần xem
* Kim giây sẽ chỉ vào chữ REC khi xem lại dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Cài đặt đếm ngược
 Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B1: Vào chế độ đếm ngượcà đè nút A trong 2 giây đến khi số chỉ phút đếm ngược nhấp nháy
* Phải reset thời gian đếm ngược về giá trị bắt đầu đếm ngược trước khi tiến hành bước 1
B2: Nhấn nút C để chọn giữa phút và giây đếm ngược
B3: Nhấn nút D (+) hoặc B(-) để chỉnh thời gian
* Bạn có thể cài đặt thời gian bắt đầu đếm ngược trong khoảng từ 1 giây đến 100 phút (00’00)
B4: Nhấn nút A để thoát cài đặt
> Thao tác đếm ngược như sau:
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Cách sử dụng chức năng cài đặt báo thức:
- Đồng hồ cho phép cài đặt 5 báo thức khác nhau (từ -1 đến -5). Khi đến thời gian báo thức, đồng hồ sẽ bíp trong 10 giây
- Ngoài ra còn có chức năng âm báo giờ (hình cái chuông ). Khi bật, đồng hồ sẽ kếu 2 tiếng bíp khi bước sang giờ mới (ví dụ: từ 8:59 sang 9:00)

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
 
B1: Vào chế độ báo thứcà nhấn nút D để chọn báo thức cần cài đặt
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B2: Đè nút A trong 2 giây đến khi số chỉ giờ báo thức nhấp nháy
* Thao tác này sẽ hiển thị ký hiệu báo thức (Alarm indicator) và bật báo thức đó
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B3: Nhấn nút C để chọn giữa thông số phút và giờ
B4: Khi thông số cần cài đặt nhấp nháy, nhấn nút D(+) hoặc B(-) để chỉnh
Cách bật, tắt báo thức hoặc âm báo giờ
B1: Vào chế độ báo thứcà nhấn nút D để chọn báo thức hoặc âm báo giờ cần cài đặt
B2: Nhấn nút A để bật hoặc tắt
* Kim giây sẽ chỉ vào chữ OFF (tắt) hoặc ON (bật) và ký hiệu tương ứng sẽ hiển thị như hình dưới
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Hướng dẫn giờ thế giới
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B1: Vào chế độ giờ thế giớià đè nút A đến khi số chỉ giờ và phút nhấp nháy
B2: Nhấn nút D(+) hoặc B(-) để cài đặt giờ thế giới
B3: Nhấn nút C nếu muốn chuyển sang cài đặt giờ mùa hè
B4: Nhấn nút D để chọn giờ mùa hè (ON) hoặc giờ tiêu chuẩn (OFF)
B5: Nhấn nút A để thoát cài đặt
Chuyển đổi giờ địa phương và giờ thế giới
B1: Vào chế độ giờ thế giớià đè nút D trong 2 giây để chuyển
* Sau khi ký hiệu nhấp nháy, thời gian sẽ chuyển đổi như hình sau
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
* Thao tác trên chỉ chuyển đổi thời gian không chuyển đổi ngày tháng. Nếu muốn thay đổi ngày bạn phải tự cài đặt
Hướng dẫn cách sử dụng đèn đồng hồ
- Nhấn nút B để bật đèn đồng hồ
- Thời gian sáng đèn có thể điều chỉnh giữa 1,5 giây hoặc 3 giây như sau:
B1: Tại chế độ giờ hiện hànhà đè nút A đến khi số chỉ giây nhấp nháy
B2: Nhấn nút C 9 lần để hiển thị màn hình cài đặt thời gian sáng đèn (Chữ LT1 hoặc LT3 sẽ hiển thị)
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B3: Nhấn nút D để chọn LT1 (1,5 giây) hoặc LT3 (3 giây)
B4: Nhấn nút A để thoát cài đặt
Cách chỉnh kim
B1: Tại chế độ giờ hiện hànhà đè nút A trong khoảng 5 giây đến khi chữ SEC 00 xuất hiện
* Trước đó, chữ SET và H-S xuất hiện trong khi đè nút, tiếp tục đè đến khi chữ SEC 00 xuất hiện mới thả nút ra
* Sau đó, chữ SEC 00 sẽ nhấp nháy trên màn hình và kim giây di chuyển đến vị trí 12 giờ

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B2: Nếu kim giây không di chuyển đến vị trí 12 giờ thì nhấn nút D hoặc B để chỉnh
B3: Nhấn nút C để chuyển sang chỉnh kim giờ và kim phút
* Các kim này sẽ di chuyển về vị trí 12 giờ và 0:00 nhấp nháy trên màn hình, đây là điểm bạn cần chú ý để có cách chỉnh giờ, cách chỉnh kim tốt nhất.
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B4: Nếu các kim không di chuyển đến vị trí 12 giờ thì nhấn nút D hoặc B để chỉnh
B5: Sau khi các kim đã đúng vị trí, nhấn nút A để trở về chế độ giờ hiện hành
Hướng dẫn bật/ tắt âm thao tác
B1: Tại chế độ giờ hiện hành, đè nút A trong 2 giây đến khi số chỉ giây nhấp nháy
B2: Nhấn nút C 8 lần đến khi màn hình cài đặt âm thao tác hiển thị (BEEP ON hoặc BEEP OFF hiển thị trên màn hình)
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
B3: Nhấn nút D để bật (BEEP ON) hoặc tắt (BEEP OFF) âm thao tác
B4: Nhấn nút A để thoát cài đặt

Đó là hướng dẫn cách chỉnh kim đồng hồ, cách chỉnh ngày và cách sử dụng đồng hồ Casio Baby-G tốt nhất Đồng Hồ 24H muốn gửi đến bạn.

++ BỘ SƯU TẬP [BGS-100-SERIAL]

Đồng hồ Casio Baby-G Step Tracker BGS-100GS-7ADR chính hãng 
 THƯƠNG HIỆU: CASIO 
Xuất xứ: Nhật 
 Mã sản phẩm: BGS-100GS-7ADR 
Dòng sản phẩm: Baby-G Step Tracker
Kiểu dáng: Nữ
Máy: Quartz - Dùng pin (Japanes movement) 
Chất liệu dây: Dây nhựa ( Resin Band )
Chất liệu vỏ: Vỏ nhựa 
Màu Mặt Số: Trắng 
Đường kính mặt: 42.6*45.2 mm
Độ dày: 13.3 mm
Mặt kính: Kính khoáng (Mineral Glass) Mặt kính rắn chắc hạn chế tối đa trầy xước
Chống nước:  10 Bar (100 m) 
Chức năng: 
·         Hai đèn LED
·         Đếm bước bằng cảm biến gia tốc
·         Chế độ giờ kép (Chuyển đổi giờ chuẩn)
·         Đồng hồ bấm giờ 1/100 giây
·         5 chế độ báo thức hàng ngày
·         Tín hiệu thời gian hàng giờ
·         Tính năng chuyển kim (Kim dịch chuyển qua một bên để không che kết quả hiển thị trên màn hình kỹ thuật số)
·         Lịch hoàn toàn tự động (đến năm 2099)
·         Định dạng giờ 12/24
·         Bật/tắt âm nhấn nút
·         Giờ hiện hành thông thường
Đồng hồ kim: 3 kim (giờ, phút (kim di chuyển 10 giây một lần), giây)
Đồng hồ số: Giờ, phút, giây, chiều, tháng, ngày, thứ
·         Độ chính xác: ±15 giây một tháng
·         Tuổi thọ pin xấp xỉ: 2 năm với pin CR2016
Bảo hành: Chính hãng Quốc tế - Máy 1 năm- Pin 1,5 năm
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phútHướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút

Đồng hồ Casio Baby-G Step Tracker BGS-100GS-1ADR chính hãng 
 THƯƠNG HIỆU: CASIO 
Xuất xứ: Nhật 
 Mã sản phẩm: BGS-100GS-1ADR 
Dòng sản phẩm: Baby-G Step Tracker
Kiểu dáng: Nữ
Máy: Quartz - Dùng pin (Japanes movement) 
Chất liệu dây: Dây nhựa ( Resin Band )
Chất liệu vỏ: Vỏ nhựa 
Màu Mặt Số: Đen
Đường kính mặt: 42.6*45.2 mm
Độ dày: 13.3 mm
Mặt kính: Kính khoáng (Mineral Glass) Mặt kính rắn chắc hạn chế tối đa trầy xước
Chống nước:  10 Bar (100 m) 
Chức năng: 
·         Hai đèn LED
·         Đếm bước bằng cảm biến gia tốc
·         Chế độ giờ kép (Chuyển đổi giờ chuẩn)
·         Đồng hồ bấm giờ 1/100 giây
·         5 chế độ báo thức hàng ngày
·         Tín hiệu thời gian hàng giờ
·         Tính năng chuyển kim (Kim dịch chuyển qua một bên để không che kết quả hiển thị trên màn hình kỹ thuật số)
·         Lịch hoàn toàn tự động (đến năm 2099)
·         Định dạng giờ 12/24
·         Bật/tắt âm nhấn nút
·         Giờ hiện hành thông thường
Đồng hồ kim: 3 kim (giờ, phút (kim di chuyển 10 giây một lần), giây)
Đồng hồ số: Giờ, phút, giây, chiều, tháng, ngày, thứ
·         Độ chính xác: ±15 giây một tháng
·         Tuổi thọ pin xấp xỉ: 2 năm với pin CR2016
Bảo hành: Chính hãng Quốc tế - Máy 1 năm- Pin 1,5 năm
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby-G chỉnh giờ chỉnh ngày chỉnh phút

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Đồng Hồ 24H/Bộ sưu tập [BGS-100-SERIES]
 
hình ảnh tin tức

Top 5 đồng hồ Casio Edifice màu vàng đẹp nhất

Vẫn luôn là mối quan tâm vô cùng lớn của những người yêu đồng hồ trên toàn th...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby G mới nhất

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Baby G được chúng tôi chia sẻ nhằm mục đích g...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK MẶT VUÔNG ĐẸP GIÁ RẺ

NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ CASIO G-SHOCK MẶT VUÔNG ĐẸP GIÁ RẺ.Đồng Hồ 24H xin giới thi...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Hướng dẫn cách nhận biết đồng hồ Casio Baby G thật

Cách nhận biết đồng hồ Casio baby G thật giả như thế nào là câu hỏi mà Đồng H...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Sheen

Cách chỉnh đồng hồ Casio sheen như thế nào là điều mà chúng ta cần nắm rõ khi...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đánh giá đồng hồ Casio Edifice có bền không?

Vì vậy có nên mua đồng hồ Casio Edifice không? Để giải đáp thắc mắc đấy, chún...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đồng hồ Casio Edifice có giá bao nhiêu

Với một sản phẩm mắc tiền và giá trị như đồng hồ cao cấp và chính xác là Casi...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Tại sao nên mua đồng hồ Casio pin 10 năm

Cái tên thôi cũng đã nói lên sự ấn tượng của loại đồng hồ này. Đồng đồ Casio ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Cách phân biệt đồng hồ Casio G Shock Thật Và Giả

Cách phân biệt đồng hồ Casio G Shock Thật Và Giả được Đồng Hồ Thời Trang Cao ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Mua đồng hồ Casio G-Shock ở đâu uy tín giá rẻ

Mua đồng hồ Casio G-Shock chính hãng ở đâu luôn là điều mà ai cũng sẽ tự hỏi ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Thanh lý đồng hồ Casio Baby G chính hãng

Thanh lý đồng hồ Baby G là hình thức của đa phần những người bán lẻ và dường ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Mẫu đồng hồ Casio Baby Girl bán chạy nhất

Đồng Hồ Casio Baby Girl là dòng sản phẩm được hãng Casio chú trọng thiết kế d...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đồng hồ Casio Edifice Efv-500d-1a

Đồng hồ Casio Edifice Efv-500d-1a thuộc dòng sản phẩm được sản xuất bởi hãng ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đồng hồ Casio Edifice giá bao nhiêu?

“Đồng hồ Casio Edifice giá bao nhiêu” là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Địa chỉ thay dây đồng hồ Casio Sheen TPHCM

Dây đồng hồ Casio Sheen là bộ phận dễ hư hỏng nhất trong chiếc đồng hồ này. K...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đồng hồ Casio Edifice Efr-539d-7a

Đồng hồ Casio Edifice Efr-539d-7a là một sản phẩm đến từ nhà sản xuất các thi...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Edifice

Đồng hồ Casio Edifice là dòng đồng hồ được yêu thích nhất hiện nay! Đồng hồ C...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Có nên mua đồng hồ Casio Edifice không

Với chất lượng và uy tín hàng đầu tại thị trường Nhật Bản cũng như toàn thế g...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Nơi bán phụ kiện đồng hồ Casio Edifice chính hãng

Đồng hồ Casio Edifice giờ đây không chỉ đơn giản là một công cụ để xem thời g...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Thông tin về đồng hồ Casio G-Shock xách tay

Đồng hồ Casio G-Shock xách tay là gì? Bạn biết gì về đồng hồ Casio G-Shock xá...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đồng hồ Casio Edifice mạ vàng sang trọng

Những chiếc đồng hồ Casio Edifice mạ vàng luôn luôn mang đến cho người đeo th...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Có nên mua đồng hồ Casio Sheen không?

Việc mua một chiếc đồng hồ chính hãng đã từ lâu trở thành một thị hiếu của ng...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Top 5 đồng hồ casio g shock dây vải đẹp nhất

Đồng hồ Casio G-Shock dây vải là thiết kế đồng hồ rất được nhiều người yêu th...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

5 mẫu đồng hồ casio g-shock đắt nhất hiện nay

Đồng hồ Casio G-Shock có mức giá không quá đắc, nhưng cũng không phải không c...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Hướng dẫn cách vệ sinh đồng hồ Casio Baby-G

Xuất xứ đến từ Nhật Bản, chiếc đồng hồ Casio Baby G có thể nói là được đại di...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Cách chỉnh kim đồng hồ Casio G Shock

Chỉnh kim đồng hồ Casio G-Shock là một trong những việc giữ cho chiếc đồng hồ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đánh giá về đồng hồ Casio G-Shock chính hãng

Thị trường đồng hồ đã trải qua hàng trăm nhưng những đánh giá về đồng hồ Casi...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Có nên mua đồng hồ Casio G Shock cũ

Đồng hồ Casio G-Shock cũ hiện nay đang là loại sản phẩm đang rất nhiều sự qua...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Cách thay dây, pin, vỏ đồng hồ Casio Baby-G, G-Shock tại nhà

Thay dây, pin và vỏ đồng hồ Casio Baby-G và G-Shock tại nhà cực kỳ đơn giản, ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

TỔNG HỢP NHỮNG DÒNG ĐỒNG HỒ CASIO ĐIỆN TỬ CHÍNH HÃNG

Trong những năm trở lại đây đồng hồ Casio điện tử chính hãng đã trở thành lựa...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Tổng hợp các mẫu đồng hồ Casio Edifice đẹp nhất

Luôn luôn nổi tiếng với những thiết kế thể thao năng động Casio Edifice chính...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Hướng dẫn cách chỉnh ngày giờ đồng hồ Casio Beside

Ngoài ra, đối với việc điều chỉnh các đồng hồ thể thao các bạn chỉ cần dựa và...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Hướng dẫn cách chỉnh ngày giờ đồng hồ Casio Standard

Hướng dẫn cách chỉnh đồng hồ Casio Standard sẽ là bài viết mà bạn nên đọc để ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Cách kiểm tra đồng hồ Casio Edifice chính hãng

Đồng hồ casio edifice fake hiện nay đã xuất hiện trên thị trường, chúng ta cầ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

test

test

1 bình luận
hình ảnh tin tức

HƯỚNG DẪN PHÂN BIỆT ĐỒNG HỒ CASIO THẬT GIẢ

Để mua đồng hồ Casio thật 100%, bạn có thể tham khảo toàn tập cách phân biệt ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Những mẫu đồng hồ Ogival cao cấp đáng sỡ hữu nhất

Là một thương hiệu nổi tiếng thế giới xuất xứ Thụy Sĩ, không lạ gì khi những ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Casio Kỷ Niệm 35 Năm Với Loạt Đồng Hồ G-Shock Glacier Gold

Các mẫu GLACIER GOLD kỷ niệm 35 năm mới này đánh dấu mốc 35 năm kể từ khi G-S...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Cách phân biệt đồng hồ Olympia Star giả

Những chiếc đồng hồ Olympia Star luôn luôn mang đến cho khách hàng những trải...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Cách thay dây và mặt kính đồng hồ Casio Edifice

Thay dây và vỏ đồng hồ Casio Edifice là điều mà thường chỉ những người thật s...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Cách sử dụng đồng hồ Casio Edifice thế nào cho đúng

Đồng hồ Casio Edifice là dòng đồng hồ của thương hiệu Casio nổi tiếng với rất...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đồng Hồ Casio G Shock Nam & Nữ Chính Hãng Giá Rẻ

Đồng hồ casio g-shock là dòng đồng hồ nổi tiếng thể giới bởi tính bền bỉ, đượ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đồng Hồ Casio Baby G Nam & Nữ Chính Hãng Giá Rẻ

Tự hào là địa chỉ chuyên cung cấp Đồng Hồ Casio Baby G Nam & Nữ Chính Hãng Gi...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Nguồn gốc của thương hiệu đồng hồ Bulova

Nguồn gốc của thương hiệu đồng hồ Bulova chắc hẳn nếu ai không là tín đồ của ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Một số lưu ý khi mua đồng hồ Casio Edifice

Một số lưu ý khi mua đồng hồ Casio Edifice là điều bạn không thể bỏ qua với b...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA THƯƠNG HIỆU ĐỒNG HỒ ORIENT

ORIENT thương hiệu đồng hồ đến từ Nhật Bản được đông đảo khách hàng ưa chuộng...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

TOP 10 MẪU ĐỒNG HỒ OLYMPIA STAR ĐANG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT HIỆN NAY

Thương hiệu đồng hồ OP (Olympia) đang phát triển mạnh khi vào thị trường Việ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

BLACK FRIDAY : SALE OFF TO 40% - MUA 1 TẶNG 1

Nhân ngày lễ tạ ơn 24/11 kết hợp với ngày Black Friday Thương Hiệu Đồng Hồ 24...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Cách sử dụng đồng hồ 6 kim như thế nào là đúng

Nói đến đồng hồ hiện đại hay đồng hồ thể thao thì đồng hồ 6 kim là thứ không ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

LỊCH SỬ RA ĐỜI THƯƠNG HIỆU ĐỒNG HỒ TITAN : HÃNG ĐỒNG HỒ ĐỨNG THỨ 5 TRÊN THẾ GIỚI

TITAN - Thương hiệu đồng hồ chính hãng của Ấn Độ được ra đời năm 1987 với c...

1 bình luận
Gọi