1  bình luận
Các chế độ đồng hồ [BGS-100-SERIES

- Nhấn nút C để chuyển giữa các chế độ
- Đè nút C trong 2 giây để trở về chế độ giờ hiện hành từ các chế độ khác
- Nhấn nút B để bật đèn đồng hồ


Dời kim
B1: Trong lúc đè nút B thì nhấn nút C
* Đồng hồ phát ra 2 tiếng bíp, sau đó kim giờ và kim phút tự động dời đến vị trí không che khuất màn hình điện tử
Ví dụ: DỜi kim khi thời gian hiện tại là 8:25


B2: Thực hiện lại thao tác trên để trả kim về vị trí bình thường
Chế độ giờ hiện hành

- Nhấn nút A để hiển thị thông số cần xem như hình sau:


Cài đặt thời gian và ngày tháng

B1: Vào chế độ giờ hiện hànhà đè nút A khoảng 2 giây đến khi số chỉ giây nhấp nháy

B2: Nhấn nút C để chọn thông số cần cài đặt

B3: Khi thông số cần cài đặt đang nhấp nháy thì thực hiện như sau để chỉnh
Màn hình hiển thị Để chỉnh Cách chỉnh
36 Reset giây về 00 Nhấn nút D
12H hoặc 24H Chọn định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ Nhấn nút D
  Cài đặt giờ và phút Nhấn nút D(+) hoặc B(-)
2018 Chỉnh năm Nhấn nút D(+) hoặc B(-)
6-30 Cài đặt ngày tháng Nhấn nút D(+) hoặc B(-)
B4: Nhấn nút A để thoát cài đặt
Cài đặt giờ mùa hè
B1: Vào chế độ giờ hiện hànhà đè nút A trong 2 giây đến khi số chỉ giây nhấp nháy
B2: Nhấn nút C để hiển thị màn hình cài đặt giờ mùa hè
B3: Nhấn nút D để chọn giờ mùa hè (ON) hoặc giờ tiêu chuẩn (OFF)
B4: Sau khi cài đặt xong, nhấn nút A để thoát cài đặt
* Chữ DST hiển thị khi bật giờ mùa hè
Đếm bước chân
B1: Vào chế độ giờ hiện hành, nhấn nút A để chọn màn hình thông tin cần xem

Đồ thị bước chân

T1: Giờ gần nhất
T2: 1 giờ trước T1
T3: 1 giờ trước T2
T4: 1 giờ trước T3
T5: 1 giờ trước T4

- Đồ thị bước chân thể hiện số bước chân bạn thực hiện mỗi giờ
Để reset số bước chân đã thực hiện trong ngày
B1: Vào chế độ giờ hiện hành, nhấn nút A để hiển thị số bước chân đã thực hiện trong ngày
B2: Đè nút D trong 2 giây đến khi số 0 bắt đầu nhấp nháy rồi ngừng hẳn trên màn hình

* Thao tác này chỉ xóa số bước chân đang hiển thị trên màn hình, chứ không ảnh hưởng đến dữ liệu đã lưu trước đó.
Cài đặt số bước chân mục tiêu cần thực hiện hàng ngày
- Bạn có thể cài đặt số bước chân mục tiêu hàng ngày từ 1000 đến 50000 (theo đơn vị 1000 bước).
- Giá trị cài đặt sẵn của nhà sản xuất là 10000 bước
B1: Vào chế độ giờ hiện hành, nhấn nút D
* Chữ DATA đã hiển thị, sau đó màn hình dữ liệu bước chân hàng ngày

B2: Đè nút A trong 2 giây đến khi cài đặt số bước chân mục tiêu hàng ngày nhấp nháy như hình sau:

B3: Nhấn nút D (+) hoặc B (-) để chỉnh số bước chân mục tiêu hàng ngày như mong muốn
B4: Nhấn nút A để thoát cài đặt
* Khi bạn hoàn thành số bước chân mục tiêu trong ngày thì chữ GOAL sẽ hiển thị trên đồng hồ

Kiểm tra lịch sử thực hiện việc đi bộ (số bước chân) hàng ngày
B1: Vào chế độ giờ hiện hành nhấn nút D
* Chữ DATA hiển thị, sau đó màn hình lịch sử đếm bước chân sẽ hiển thị
B2: Nhấn nút A để chọn dữ liệu cần xem theo thứ tự sau:
Dữ liệu hàng ngày (DAY)à Dữ liệu tuần (WK)à Những ngày hoàn thành số bước chân mục tiêuà trở lại mục dữ liệu hàng ngày (DAY) …


B3: Nhấn nút D để xem dữ liệu trước đây (ngày hôm qua hoặc tuần trước)
> Dữ liệu ngày
Ví dụ: Dữ liệu hôm nay: số bước chân đã thực hiện: 7235; số bước chân mục tiêu hàng ngày: 8000; mức độ hoàn thành 90%

* Sau khi bạn cài đặt số bước chân mục tiêu, kim giây và màn hình sẽ hiển thị mức độ hoàn thành mục tiêu ngày và mục tiêu tuần.
* Mức độ hoàn thành tối đa có thể hiển thị là 999%. Khi vượt quá, thì đồng hồ sẽ hiển thị nguyên giá trí 999%
* Kim giây sẽ thể hiện mức độ hoàn thành theo đơn vị 2% và sẽ chỉ vào chữ GOAL khi mục tiêu hoàn thành hoặc vượt quá. Ngoài ra, chữ GOAL cũng sẽ hiển thị trên màn hình khi bạn hoàn thành mục tiêu ngày.
* Thông thường bạn cần nhấn nút C để trở về chế độ giờ hiện hành. Tuy nhiên khi đồng hồ đang hiển thị dữ liệu bước chân của 7 ngày trước thì cần nhấn nút D để trở về chế độ giờ hiện hành

 > Dữ liệu tuần

* Dữ liệu tuần thể hiện tổng số bước chân từ thứ Hai đến Chủ Nhật
* Mức độ hoàn thành tối đa có thể hiển thị là 999%. Khi vượt quá, thì đồng hồ sẽ hiển thị nguyên giá trí 999%
* Kim giây sẽ thể hiện mức độ hoàn thành theo đơn vị 2% và sẽ chỉ vào chữ GOAL khi mục tiêu hoàn thành hoặc vượt quá.
- Chữ GOAL cũng sẽ hiển thị trên màn hình khi bạn hoàn thành mục tiêu ngày.
* Thông thường bạn cần nhấn nút C để trở về chế độ giờ hiện hành. Tuy nhiên khi đồng hồ đang hiển thị dữ liệu bước chân của 3 tuần trước thì cần nhấn nút D để trở về chế độ giờ hiện hành

Đếm số ngày hoàn thành mục tiêu
- Đồng hồ sẽ ghi nhận và đếm số ngày bạn hoàn thành mục tiêu
- Bạn có thể reset số ngày hoàn thành mục tiêu như sau:
B1: Khi số ngày hoàn thành mục tiêu hiển thị trên màn hình, đè nút D trong 3 giây đến khi thấy số 0 nhấp nháy rồi sau đó ngừng hẳn thì thả nút ra

Nhắc nhở đi bộ
- Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc ngồi 1 chỗ quá lâu sẽ gây ra tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Chức năng nhắc nhở đi bộ này sẽ báo hiệu trên màn hình và tạo ra âm thanh khi nhận thấy bạn không di chuyển trong 1 khoảng thời gian nhất định.

- Để tốt cho sức khỏe, hãy đi bộ trong ít nhất 5 phút mỗi khi chức năng này được kích hoạt
- Theo cài đặt từ nhà sản xuất, chức năng này sẽ bị tắt. Để bật chức năng bạn cần thực hiện như sau:
B1: Vào chế độ giờ hiện hànhà nhấn nút D
B2: Đè nút A trong 2 giây đến khi số bước chân mục tiêu hàng ngày nhấp nháy
B3: Nhấn nút C để khi màn hình cài đặt nhắc nhở đi bộ xuất hiện

B4: Nhấn nút D để bật hoặc tắt chức năng này

B5: Nhấn nút A để thoát cài đặt
* Khi đồng hồ nhắc nhở đi bộ, để tắt nhắc nhở này bạn có thể nhấn 1 trong các nút A hoặc C hoặc D.
Đồng hồ bấm giờ
- Đồng hồ có khả năng đo thời gian trôi qua, bấm giờ vòng và xem lại chi tiết bấm giờ vòng

Giải thích bấm giờ vòng
- Bấm giờ vòng là thời gian đo được theo từng vòng đua (hoặc 1 quãng đường)
Ví dụ: Đua xe trên đường đua tròn thì mỗi vòng đua ứng với 1 lap

 - Cách bấm giờ cụ thể
B1: Vào chế độ bấm giờ
B2: Thực hiện bấm giờ như sau:
> Đo thời gian trôi qua

> Bấm giờ vòng* Sau khi nhấn nút A để hiển thị thời gian vòng đua, thời gian này sẽ thể hiện trong 8 giây, sau đó mới trở lại hiển thị thời gian trôi qua.
* Bạn có thể nhấn nút A để ghi thời gian vòng đua đến tối đa 30 lần. Khi vượt quá 30 lần đồng hồ sẽ tự động xóa thông tin vòng đua cũ nhất để lưu thông tin vòng mới

Xem dữ liệu bấm giờ vòng
B1: Khi đồng hồ bấm giờ đã được reset về 0à nhấn nút A
B2: Nhấn nút A để chọn dữ liệu vòng cần xem
* Kim giây sẽ chỉ vào chữ REC khi xem lại dữ liệu

Cài đặt đếm ngược
 
B1: Vào chế độ đếm ngượcà đè nút A trong 2 giây đến khi số chỉ phút đếm ngược nhấp nháy
* Phải reset thời gian đếm ngược về giá trị bắt đầu đếm ngược trước khi tiến hành bước 1
B2: Nhấn nút C để chọn giữa phút và giây đếm ngược
B3: Nhấn nút D (+) hoặc B(-) để chỉnh thời gian
* Bạn có thể cài đặt thời gian bắt đầu đếm ngược trong khoảng từ 1 giây đến 100 phút (00’00)
B4: Nhấn nút A để thoát cài đặt
> Thao tác đếm ngược như sau:

Cài đặt báo thức:
- Đồng hồ cho phép cài đặt 5 báo thức khác nhau (từ -1 đến -5). Khi đến thời gian báo thức, đồng hồ sẽ bíp trong 10 giây
- Ngoài ra còn có chức năng âm báo giờ (hình cái chuông ). Khi bật, đồng hồ sẽ kếu 2 tiếng bíp khi bước sang giờ mới (ví dụ: từ 8:59 sang 9:00)


 
B1: Vào chế độ báo thứcà nhấn nút D để chọn báo thức cần cài đặt

B2: Đè nút A trong 2 giây đến khi số chỉ giờ báo thức nhấp nháy
* Thao tác này sẽ hiển thị ký hiệu báo thức (Alarm indicator) và bật báo thức đó

B3: Nhấn nút C để chọn giữa thông số phút và giờ
B4: Khi thông số cần cài đặt nhấp nháy, nhấn nút D(+) hoặc B(-) để chỉnh
Cách bật, tắt báo thức hoặc âm báo giờ
B1: Vào chế độ báo thứcà nhấn nút D để chọn báo thức hoặc âm báo giờ cần cài đặt
B2: Nhấn nút A để bật hoặc tắt
* Kim giây sẽ chỉ vào chữ OFF (tắt) hoặc ON (bật) và ký hiệu tương ứng sẽ hiển thị như hình dưới

Giờ thế giới

B1: Vào chế độ giờ thế giớià đè nút A đến khi số chỉ giờ và phút nhấp nháy
B2: Nhấn nút D(+) hoặc B(-) để cài đặt giờ thế giới
B3: Nhấn nút C nếu muốn chuyển sang cài đặt giờ mùa hè
B4: Nhấn nút D để chọn giờ mùa hè (ON) hoặc giờ tiêu chuẩn (OFF)
B5: Nhấn nút A để thoát cài đặt
Chuyển đổi giờ địa phương và giờ thế giới
B1: Vào chế độ giờ thế giớià đè nút D trong 2 giây để chuyển
* Sau khi ký hiệu nhấp nháy, thời gian sẽ chuyển đổi như hình sau

* Thao tác trên chỉ chuyển đổi thời gian không chuyển đổi ngày tháng. Nếu muốn thay đổi ngày bạn phải tự cài đặt
Đèn đồng hồ
- Nhấn nút B để bật đèn đồng hồ
- Thời gian sáng đèn có thể điều chỉnh giữa 1,5 giây hoặc 3 giây như sau:
B1: Tại chế độ giờ hiện hànhà đè nút A đến khi số chỉ giây nhấp nháy
B2: Nhấn nút C 9 lần để hiển thị màn hình cài đặt thời gian sáng đèn (Chữ LT1 hoặc LT3 sẽ hiển thị)

B3: Nhấn nút D để chọn LT1 (1,5 giây) hoặc LT3 (3 giây)
B4: Nhấn nút A để thoát cài đặt
Chỉnh kim
B1: Tại chế độ giờ hiện hànhà đè nút A trong khoảng 5 giây đến khi chữ SEC 00 xuất hiện
* Trước đó, chữ SET và H-S xuất hiện trong khi đè nút, tiếp tục đè đến khi chữ SEC 00 xuất hiện mới thả nút ra
* Sau đó, chữ SEC 00 sẽ nhấp nháy trên màn hình và kim giây di chuyển đến vị trí 12 giờ


B2: Nếu kim giây không di chuyển đến vị trí 12 giờ thì nhấn nút D hoặc B để chỉnh
B3: Nhấn nút C để chuyển sang chỉnh kim giờ và kim phút
* Các kim này sẽ di chuyển về vị trí 12 giờ và 0:00 nhấp nháy trên màn hình

B4: Nếu các kim không di chuyển đến vị trí 12 giờ thì nhấn nút D hoặc B để chỉnh
B5: Sau khi các kim đã đúng vị trí, nhấn nút A để trở về chế độ giờ hiện hành
Bật/ tắt âm thao tác
B1: Tại chế độ giờ hiện hành, đè nút A trong 2 giây đến khi số chỉ giây nhấp nháy
B2: Nhấn nút C 8 lần đến khi màn hình cài đặt âm thao tác hiển thị (BEEP ON hoặc BEEP OFF hiển thị trên màn hình)

B3: Nhấn nút D để bật (BEEP ON) hoặc tắt (BEEP OFF) âm thao tác
B4: Nhấn nút A để thoát cài đặt

++ BỘ SƯU TẬP [BGS-100-SERIAL]

Đồng hồ Casio Baby-G Step Tracker BGS-100GS-7ADR chính hãng 
 THƯƠNG HIỆU: CASIO 
Xuất xứ: Nhật 
 Mã sản phẩm: BGS-100GS-7ADR 
Dòng sản phẩm: Baby-G Step Tracker
Kiểu dáng: Nữ
Máy: Quartz - Dùng pin (Japanes movement) 
Chất liệu dây: Dây nhựa ( Resin Band )
Chất liệu vỏ: Vỏ nhựa 
Màu Mặt Số: Trắng 
Đường kính mặt: 42.6*45.2 mm
Độ dày: 13.3 mm
Mặt kính: Kính khoáng (Mineral Glass) Mặt kính rắn chắc hạn chế tối đa trầy xước
Chống nước:  10 Bar (100 m) 
Chức năng: 
·         Hai đèn LED
·         Đếm bước bằng cảm biến gia tốc
·         Chế độ giờ kép (Chuyển đổi giờ chuẩn)
·         Đồng hồ bấm giờ 1/100 giây
·         5 chế độ báo thức hàng ngày
·         Tín hiệu thời gian hàng giờ
·         Tính năng chuyển kim (Kim dịch chuyển qua một bên để không che kết quả hiển thị trên màn hình kỹ thuật số)
·         Lịch hoàn toàn tự động (đến năm 2099)
·         Định dạng giờ 12/24
·         Bật/tắt âm nhấn nút
·         Giờ hiện hành thông thường
Đồng hồ kim: 3 kim (giờ, phút (kim di chuyển 10 giây một lần), giây)
Đồng hồ số: Giờ, phút, giây, chiều, tháng, ngày, thứ
·         Độ chính xác: ±15 giây một tháng
·         Tuổi thọ pin xấp xỉ: 2 năm với pin CR2016
Bảo hành: Chính hãng Quốc tế - Máy 1 năm- Pin 1,5 năm

Đồng hồ Casio Baby-G Step Tracker BGS-100GS-1ADR chính hãng 
 THƯƠNG HIỆU: CASIO 
Xuất xứ: Nhật 
 Mã sản phẩm: BGS-100GS-1ADR 
Dòng sản phẩm: Baby-G Step Tracker
Kiểu dáng: Nữ
Máy: Quartz - Dùng pin (Japanes movement) 
Chất liệu dây: Dây nhựa ( Resin Band )
Chất liệu vỏ: Vỏ nhựa 
Màu Mặt Số: Đen
Đường kính mặt: 42.6*45.2 mm
Độ dày: 13.3 mm
Mặt kính: Kính khoáng (Mineral Glass) Mặt kính rắn chắc hạn chế tối đa trầy xước
Chống nước:  10 Bar (100 m) 
Chức năng: 
·         Hai đèn LED
·         Đếm bước bằng cảm biến gia tốc
·         Chế độ giờ kép (Chuyển đổi giờ chuẩn)
·         Đồng hồ bấm giờ 1/100 giây
·         5 chế độ báo thức hàng ngày
·         Tín hiệu thời gian hàng giờ
·         Tính năng chuyển kim (Kim dịch chuyển qua một bên để không che kết quả hiển thị trên màn hình kỹ thuật số)
·         Lịch hoàn toàn tự động (đến năm 2099)
·         Định dạng giờ 12/24
·         Bật/tắt âm nhấn nút
·         Giờ hiện hành thông thường
Đồng hồ kim: 3 kim (giờ, phút (kim di chuyển 10 giây một lần), giây)
Đồng hồ số: Giờ, phút, giây, chiều, tháng, ngày, thứ
·         Độ chính xác: ±15 giây một tháng
·         Tuổi thọ pin xấp xỉ: 2 năm với pin CR2016
Bảo hành: Chính hãng Quốc tế - Máy 1 năm- Pin 1,5 năm
Các bạn tham khảo chi tiết tại: Đồng Hồ 24H/Bộ sưu tập [BGS-100-SERIES]
 
hình ảnh tin tức

TOP 10 MẪU ĐỒNG HỒ OLYMPIA STAR ĐANG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT HIỆN NAY

Thương hiệu đồng hồ OP (Olympia) đang phát triển mạnh khi vào thị trường Việ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

BLACK FRIDAY : SALE OFF TO 40% - MUA 1 TẶNG 1

Nhân ngày lễ tạ ơn 24/11 kết hợp với ngày Black Friday Thương Hiệu Đồng Hồ 24...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đồng hồ Casio Edifice có giá bao nhiêu

Với một sản phẩm mắc tiền và giá trị như đồng hồ cao cấp và chính xác là Casi...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Cách sử dụng đồng hồ 6 kim như thế nào là đúng

Nói đến đồng hồ hiện đại hay đồng hồ thể thao thì đồng hồ 6 kim là thứ không ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Tổng hợp các mẫu đồng hồ Casio Edifice đẹp nhất

Luôn luôn nổi tiếng với những thiết kế thể thao năng động Casio Edifice chính...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

LỊCH SỬ RA ĐỜI THƯƠNG HIỆU ĐỒNG HỒ TITAN : HÃNG ĐỒNG HỒ ĐỨNG THỨ 5 TRÊN THẾ GIỚI

TITAN - Thương hiệu đồng hồ chính hãng của Ấn Độ được ra đời năm 1987 với c...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

TOP 5 MẪU ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE BÁN CHẠY HIỆN NAY

Nhắc về đồng hồ Nhật Bản thì không thể không nói đến dòng đồng hồ Citizen, l...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Hướng Dẫn Cách Xem, Chỉnh Và Sử Dụng Đồng Hồ 6 Kim

Đồng hồ 6 kim được rất nhiều thương hiệu phát triển và dường như ngày càng đư...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

TOP 5 MẪU ĐỒNG HỒ CASIO EDIFICE 6 KIM DÂY DA GIÁ RẺ YÊU CHUỘNG HIỆN NAY

Đối với những bạn nam đam mê đồng hồ thì dòng đồng hồ Casio Edifice 6 kim chư...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0%

Khi quý khách mua hàng tại Đồng Hồ 24H sẽ được cửa hàng hổ trợ trả góp qua 18...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

ĐIỂM DANH NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ CASIO VINTAGE GOLD GIÁ RẺ ĐƯỢC YÊU THÍCH HIỆN NAY

Dòng đồng hồ Casio Vintage gold giá rẻ đến từ thương hiệu Casio dễ dàng chinh...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ CITIZEN NAM AUTOMATIC (TỰ ĐỘNG) HOT NHẤT 2018

Citizen là thương hiệu đồng hồ chính hãng Nhật Bản được nhiều người biết đến ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

ĐỒNG HỒ CƠ (TỰ ĐỘNG) BAO LÂU THÌ CẦN LAU DẦU, BẢO DƯỠNG? VÀ KHI NÀO THÌ CẦN BẢO DƯỠNG ĐỒNG HỒ CƠ.

Đồng Hồ Cơ (Automatic) hay Quartz sau một thời gian dài hoạt động thì chúng t...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Cửa hàng bán đồng hồ TpHCM uy tín, chính hãng

Cửa hàng bán đồng hồ TpHCM 24H chuyên bán hàng chính hãng của các thương hiệu...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ CASIO NỮ GIÁ “DƯỚI 1 TRIỆU” ĐƯỢC PHÁI NỮ YÊU CHUỘNG.

Đồng hồ Casio từ lâu đã được mọi người biết đến với thương hiệu đồng hồ giá r...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

TỔNG HỢP NHỮNG DÒNG ĐỒNG HỒ CASIO ĐIỆN TỬ CHÍNH HÃNG.

Trong những năm trở lại đây đồng hồ Casio điện tử chính hãng đã trở thành lựa...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

ĐỒNG HỒ ECO-DRIVE LÀ GÌ? ĐỈNH CAO CỦA CÔNG NGHỆ ĐỒNG HỒ ECO-DRIVE CỦA CITIZEN.

ĐỒNG HỒ ECO-DRIVE LÀ GÌ? ĐỈNH CAO CỦA CÔNG NGHỆ ĐỒNG HỒ ECO-DRIVE CỦA CITIZEN...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

ĐỒNG HỒ ORIENT AUTOMATIC “SUN & MOON” XU HƯỚNG THÒI TRANG MỚI DÀNH CHO PHÁI MẠNH.

Với các tín đồ đam mê đồng hồ Orient Automatic thì dòng đồng hồ Orient Sun & ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ OLYMPIA PIANUS – OLYMPIA STAR ĐANG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG HIỆN NAY

Thương hiệu đồng hồ OP chính hãng Thụy Sỹ từ lâu đã được người dùng biết đến ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

ĐIỂM DANH NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ FOSSIL NAM MẶT XANH DÂY DA ĐẦY CÁ TÍNH TẠI ĐỒNG HỒ 24H

Dù ở bất kì thời điểm nào thì đồng hồ mặt xanh luôn được phái mạnh lựa chọn v...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

CASIO MTP-1381L-7AVDF ĐẸP HÚT HỒN NGAY CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN !

Giá cực kì rẻ chỉ với 1,426,000 VNĐ bạn đã sở hữu chiếc đồng hồ chính hãng Ca...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ NAM FOSSIL MẶT ĐEN ĐẸP LUÔN CUỐN HÚT PHÁI MẠNH.

Lâu nay, màu đen luôn là màu sắc kì diệu nhất, so với những màu sắc khác thì ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

LÝ DO ĐỒNG HỒ ROMANSON CHÍNH HÃNG ĐANG GÂY SỐT HIỆN NAY?

LÝ DO ĐỒNG HỒ ROMANSON CHÍNH HÃNG ĐANG GÂY SỐT HIỆN NAY?Là một thương hiệu nổ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

DÀNH CẢ THANH XUÂN CHỈ ĐỂ YÊU ĐỒNG HỒ CASIO EF -545D-7AVUDF!

Dòng Casio Efdifice là dòng đồng hồ phổ biến của Casio chỉ sau đồng hồ Casio ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

CƠN SỐT ĐỒNG HỒ CASIO EFR-526D-7AVUDF DÀNH CHO CÁC BẠN NAM VĂN PHÒNG.

Dòng đồng hồ Casio giờ đây đã không còn xa lạ với tất cả các bạn yêu thích đồ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đồng Hồ Casio G Shock Nam & Nữ Chính Hãng Giá Rẻ

Đồng hồ casio g-shock là dòng đồng hồ nổi tiếng thể giới bởi tính bền bỉ, đượ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Đồng Hồ Casio Standard Chính Hãng Giá Rẻ

Đồng Hồ Casio Standard Chính Hãng Giá Rẻ hiện có tại hệ thống cửa hàng Đồng H...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

KÍNH SAPPHIRE LÀ GÌ? CÁCH NHẬN BIẾT ĐỒNG HỒ MẶT KÍNH SAPPIRE

Trên thị trường đồng hồ hiện nay, đại đa số khách hàng rất ưa chuộng những mẫ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Hướng dẫn cách chỉnh ngày giờ đồng hồ Casio Standard

Hướng dẫn cách chỉnh đồng hồ Casio Standard sẽ là bài viết mà bạn nên đọc để ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

TOP 5 MẪU ĐỒNG HỒ SEIKO NỮ ĐẸP GÂY THƯƠNG NHỚ CHO CÁC BẠN NỮ VĂN PHÒNG!

Thương hiệu đồng hồ Seiko từ lâu đã gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam không...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

ĐIỀU GÌ ĐÃ TẠO NÊN SỰ HẤP DẪN, LÔI CUỐN Ở CHIẾC ĐỒNG CASIO ĐIỆN TỬ AE-1200WHD-1AVDF

Trong thời gian gần đây đồng hồ Casio điện tử AE-1200WHD-1AVDF đã gây nên một...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

CÔNG NGHỆ MẠ PVD LÀ GÌ? ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ MẠ VÀNG PVD.

Phần lớn những đồng hồ chính hãng hiện nay điều được mạ vàng bằng công nghệ P...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

Hướng dẫn cách sử dụng Đồng Hồ Casio Beside chính xác nhất

Ngoài ra, đối với việc điều chỉnh các đồng hồ thể thao các bạn chỉ cần dựa và...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

DẤU HIỆU PHÂN BIỆT ĐỒNG HỒ DANIEL WELLINGTON THẬT GIẢ .

Đồng Hồ Danel Wellington chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây trên thị t...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

NGUY HẠI KHI ĐEO ĐỒNG HỒ FAKE, ĐỒNG HỒ DANIEL WELLINGTON FAKE MÀ BẠN NÊN BIẾT.

Trong vòng 2 năm trở lại đây đồng hồ Daniel Wellington dần trở nên rất hot tr...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

REVIEW ME3111, FOSSIL NAM AUTOMATIC LỘ MÁY ĐẸP HÚT HỒN NGAY CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Mẫu đồng hồ Fossil nam lộ máy mà hôm nay Đồng hồ 24H sẽ giới thiệu đến các bạ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

TOP 5 MẪU ĐỒNG HỒ FOSSIL NỮ ĐẸP SANG CHẢNH VẠN NGƯỜI MÊ!

Fossil – Một thương hiệu đồng hồ đến từ nước Mỹ danh tiếng từ lâu đã được ngư...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

FOSSIL NỮ ES3435 ĐẸP Ở MỌI GÓC NHÌN

Đồng Hồ Fossil Nữ ES3435 HÀNG CHÍNH HÃNG, mới về hàng lại, đồng hồ quartz thu...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

5 NÀNG FOSSIL NỮ DÂY DA MÀU HƯỜNG ĐẸP CHOÁNG VÁNG

Một vài năm trở lại đây, màu hường đã trở thành biểu tượng, một xu hướng thời...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

TOP 5 MẪU ĐỒNG HỒ ORIENT STAR AUTOMATIC DÂY DA CÓ GIÁ BÁN BÌNH DÂN NHẤT

Orient Star được biết đến là một trong những dòng sản phẩm đồng hồ cơ khí cao...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

ĐỒNG HỒ G-SHOCK LÀ GÌ? ĐỒNG HỒ G-SHOCK CÓ CHỐNG NƯỚC KHÔNG?ĐỒNG HỒ G-SHOCK CÓ NHỮNG TÍNH NĂNG GÌ ĐẶC BIỆT?

G-Shock là dòng sản phẩm nổi tiếng nhất của thương hiệu Casio, được nhập khẩu...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

ĐỒNG HỒ FOSSIL NAM ĐANG CÓ DOANH SỐ BÁN TỐT NHẤT HIỆN NAY

Đến từ thương hiệu thời trang nổi tiếng của Mỹ, Thương hiệu đồng hồ Fossil đã...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

NHỮNG CHỨC NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA CASIO G-SHOCK GD-400-1DR

G-Shock GD-400-1DR - một chiến binh quả cảm khoác lên mình một màu đen huyền ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ CASIO NAM NỮ CHÍNH HÃNG ĂN KHÁCH NHẤT HIỆN NAY

Casio được biết đến là thương hiệu đồng hồ chính hãng lâu đời trong ngành côn...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

FOSSIL COMMUTER FS5404 MANG TRÊN MÌNH PHONG CÁCH THỜI TRANG THỜI THƯỢNG

Chạm vào trái tim người tiêu dùng toàn cầu với những thiết kế vô cùng ấn tượn...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

ĐỒNG HỒ CANDINO NỮ C4490/3 MANG VẺ ĐẸP SANG TRỌNG VÀ QUYẾN RŨ

Đồng hồ Candino nữ C4490/3 gây ấn tượng mạnh mẽ với người đối diện bởi vẻ đẹp...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

ĐỒNG HỒ CASIO NAM MTP-1375SG-1AVDF MANG VẺ ĐẸP MẠNH MẼ VÀ VÔ CÙNG NAM TÍNH

Nằm trong bộ sưu tập đồng hồ MTP (Men’s Time pieces) của thương hiệu Casio Nh...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

ĐỒNG HỒ CITIZEN NAM BM7400-12L MANG MÀU XANH THỜI THƯỢNG VÀ CÁ TÍNH

Đến từ thương hiệu đồng hồ Citizen chính hãng Nhật Bản nổi tiếng từ lâu, nhữn...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

SANG TRỌNG, LỊCH LÃM VÀ VÔ CÙNG NAM TÍNH CÙNG VỚI CITIZEN NAM BE9170-05L

Nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu đồng hồ Citizen chính hãng năm ...

1 bình luận
hình ảnh tin tức

NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ CASIO NỮ MÀU VÀNG GIÁ CHỈ HƠN 1 TRIỆU TẠI ĐỒNG HỒ 24H

Những mẫu đồng hồ Casio nữ màu vàng giá chỉ hơn 1 triệu thuộc dòng Casio điện...

1 bình luận