Công ty đồng hồ Citizen được thành lập năm 1924. Từ năm 1986, Citizen đã giữ vị trí là một trong những nhà sản xuất đồng hồ nổi tiếng và lớn nhất thế giới. Đi đầu với công nghệ dùng năng lượng ánh sang để thay thế cho các loại năng lượng khác góp phần vì mục đích bảo vệ môi trường. Đồng hồ Citizen Eco-Drive đã và đang tạo nên trào lưu mới trong ngành đồng hồ thế giới. Citizen tự hào là nhà tài trợ cho các sự kiện hàng đầu của thế giới như giải quần vợt US Open và giải trượt băng nghệ thuật World Figure Skating. Một ít về dòng đồng hồ Citizen Eco-Drive: Đây là dòng đồng hồ không sử dụng pin mà sử dụng năng lượng ánh sáng, mặt trời để hoạt động. Năng lượng sẽ được tích trữ vì vậy chỉ cần để đồng hồ dưới ánh sáng mặt trời và ánh sáng đèn khoảng 8 tiếng trở lên là đồng hồ có thể hoạt động được đến 6 tháng mà không cần sạc thêm.

-10%
citizen-cap-bi5000-52e-eu6000-57e-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen Cặp (BI5000-52E - EU6000-57E) Quartz (Pin) - Dây Kim Loại - Chính Hãng

5.130.000đ 5.700.000đ
-10%
citizen-cap-bd0043-83p-er0203-85p-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang citizen-cap-bd0043-83p-er0203-85p-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang citizen-cap-bd0043-83p-er0203-85p-quartz-pin-day-kim-loai-chinh-hang

Citizen Cặp (BD0043-83P - ER0203-85P) Quartz (Pin) - Dây Kim Loại - Chính Hãng

6.336.000đ 7.040.000đ
-10%
ong-ho-cap-citizen-bf2009-11a-eq0599-11a-chinh-hang ong-ho-cap-citizen-bf2009-11a-eq0599-11a-chinh-hang ong-ho-cap-citizen-bf2009-11a-eq0599-11a-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Citizen BF2009-11A+EQ0599-11A chính hãng

5.895.000đ 6.550.000đ
-10%
dong-ho-cap-citizen-bf2001-12a-eq0591-21a-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bf2001-12a-eq0591-21a-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bf2001-12a-eq0591-21a-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Citizen BF2001-12A+EQ0591-21A chính hãng

5.895.000đ 6.550.000đ
-10%
dong-ho-cap-citizen-bi5012-53p-eu6012-58p-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bi5012-53p-eu6012-58p-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bi5012-53p-eu6012-58p-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Citizen BI5012-53P - EU6012-58P chính hãng

6.570.000đ 7.300.000đ
-10%
dong-ho-citizen-cap-bf2000-58e_eq0591-56e-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bf2000-58e_eq0591-56e-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bf2000-58e_eq0591-56e-chinh-hang

Đồng hồ Citizen Cặp BF2000-58E_EQ0591-56E chính hãng

5.130.000đ 5.700.000đ
-10%
dong-ho-citizen-cap-bd0040-57e-er0200-55e-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bd0040-57e-er0200-55e-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bd0040-57e-er0200-55e-chinh-hang

Đồng hồ Citizen Cặp BD0040-57E+ER0200-55E chính hãng

4.842.000đ 5.380.000đ
het_namdong-ho-cap-citizen-bi5034-51e_eu6034-55e-chinh-hang het_namdong-ho-cap-citizen-bi5034-51e_eu6034-55e-chinh-hang het_namdong-ho-cap-citizen-bi5034-51e_eu6034-55e-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Citizen BI5034-51E_EU6034-55E chính hãng

7.650.000đ 8.500.000đ
-10%
dong-ho-cap-citizen-bi5072-01a-eu6092-08e-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bi5072-01a-eu6092-08e-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bi5072-01a-eu6092-08e-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Citizen BI5072-01A-EU6092-08E chính hãng

6.210.000đ 6.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-citizen-bi5072-51e-eu6092-59e-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bi5072-51e-eu6092-59e-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bi5072-51e-eu6092-59e-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Citizen BI5072-51E-EU6092-59E chính hãng

7.110.000đ 7.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-citizen-bi5074-56a-eu6094-53a-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bi5074-56a-eu6094-53a-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bi5074-56a-eu6094-53a-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Citizen BI5074-56A-EU6094-53A chính hãng

7.110.000đ 7.900.000đ
-10%
dong-ho-cap-citizen-bi5070-57h-eu6090-54h-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bi5070-57h-eu6090-54h-chinh-hang dong-ho-cap-citizen-bi5070-57h-eu6090-54h-chinh-hang

Đồng hồ Cặp Citizen BI5070-57H-EU6090-54H chính hãng

5.940.000đ 6.600.000đ
-10%
dong-ho-citizen-cap-bh3003-51a-ej6123-56a-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bh3003-51a-ej6123-56a-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bh3003-51a-ej6123-56a-chinh-hang

Đồng hồ Citizen Cặp BH3003-51A-EJ6123-56A chính hãng

7.155.000đ 7.950.000đ
-10%
dong-ho-citizen-cap-bh3004-59d-ej6124-53d-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bh3004-59d-ej6124-53d-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bh3004-59d-ej6124-53d-chinh-hang

Đồng hồ Citizen Cặp BH3004-59D-EJ6124-53D chính hãng

7.155.000đ 7.950.000đ
-10%
dong-ho-citizen-cap-bh3002-03a-ej6122-08a-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bh3002-03a-ej6122-08a-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bh3002-03a-ej6122-08a-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bh3002-03a-ej6122-08a-chinh-hang

Đồng hồ Citizen Cặp BH3002-03A-EJ6122-08A chính hãng

6.120.000đ 6.800.000đ
-10%
dong-ho-citizen-cap-bh3000-09a-ej6120-03a-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bh3000-09a-ej6120-03a-chinh-hang dong-ho-citizen-cap-bh3000-09a-ej6120-03a-chinh-hang

Đồng hồ Citizen Cặp BH3000-09A-EJ6120-03A chính hãng

5.580.000đ 6.200.000đ
-10%
dong-ho-citizen-cap-bd0048-80a-er0201-72a-chinh-hang

Đồng hồ Citizen Cặp BD0048-80A+ER0201-72A chính hãng

6.336.000đ 7.040.000đ
-10%
dong-ho-citizen-bi5012-53e-eu6012-58e dong-ho-citizen-bi5012-53e-eu6012-58e dong-ho-citizen-bi5012-53e-eu6012-58e

Đồng hồ Citizen Cặp BI5012-53E+EU6012-58E chính hãng

6.570.000đ 7.300.000đ
-10%
citizen-cap-eco-drive-au1062-56e-ga1052-55e citizen-cap-eco-drive-au1062-56e-ga1052-55e citizen-cap-eco-drive-au1062-56e-ga1052-55e

Đồng hồ Citizen Cặp Eco-Drive AU1062-56E+GA1052-55E chính hãng

11.160.000đ 12.400.000đ
-10%
7

Đồng hồ Citizen Cặp BI5022-50E+EU6022-54E chính hãng

6.390.000đ 7.100.000đ
-10%
dong-ho-citizen-aw1236-11a-fe1086-12a-chinh-hang dong-ho-citizen-aw1236-11a-fe1086-12a-chinh-hang dong-ho-citizen-aw1236-11a-fe1086-12a-chinh-hang dong-ho-citizen-aw1236-11a-fe1086-12a-chinh-hang

Citizen Cặp (AW1236-11A - FE1086-12A) Eco-Drive (Năng Lượng Ánh Sáng) Dây Da - Chính Hãng

8.028.000đ 8.920.000đ
-10%
dong-ho-citizen-bi5002-06e-eu6002-01e-chinh-hang

Đồng hồ Citizen Cặp BI5002-06E+EU6002-01E chính hãng

5.580.000đ 6.200.000đ
-10%
5

Đồng hồ Citizen Cặp BF2000-07E+EQ0690-16E chính hãng

4.680.000đ 5.200.000đ
het_hangcitizen-cap-eco-drive-bm6970-52e-ew2310-59e het_hangcitizen-cap-eco-drive-bm6970-52e-ew2310-59e het_hangcitizen-cap-eco-drive-bm6970-52e-ew2310-59e

Đồng hồ Citizen Cặp Eco-Drive BM6970-52E+EW2310-59E chính hãng

16.380.000đ 18.200.000đ